Yhteystiedot

TEKNOLOGIANTIE 14
90590 OULU
(maksuton pysäköinti vieressä)

P. 040-5574170

jaana.puhakka@luukku.com

Reumakuntoutus

Nivelreuma, selkärankareuma, reaktiiviset niveltulehdukset, systeemiset sidekudostaudit (SLE, skeroderma, MCTD, Sjögrenin syndroma), fibromyalgia

Reumahoito on aina moniammatillista työtä, jossa fysioterapia on yksi tärkeä osa sitä. Reumakuntoutuksella pyritään helpottamaan kuntoutujan arkielämässä selviytymistä sekä säilyttämään työ- ja toimintakyky mahdollisimman optimaalisena.

Nivelten liikkuvuuden ja ryhdin säilyttäminen ja virheasentojen synnyn ehkäisy. Apuvälinetarpeen arviointi ja apuvälinehankinnan ohjaus tarvittaessa.

Kivun hoitoon löytyy eri fysikaalisia hoitoja - kylmä, lämpö, sähköhoidot. Lymfaterapia. Akupunktio.

Lihasvoiman ylläpitoon tähtäävät harjoitteet. Päivittäisten toimien harjoitteet.

Kuntoutujan ohjaus nivelten suojaamiseen, oikeanlaisen kuormitustavan löytymiseen sairauden eri vaiheissa. Ergonomiaohjaus. Ohjaus omatoimiseen harjoitteluun ja itselle sopivan liikuntatavan löytymiseen.

Apua kannattaa hakea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.